متاتارسالژی عارضه­ای است که شخص در کف پا و در ناحیه متاتارسال ها احساس درد میکند. این درد به علت انجام فعالیت های ورزش افراطی و نامناسب، ایستادن و راه رفتن طولانی مدت، پوشیدن کفش نامناسب و پاشنه بلند ایجاد می شود که استفاده از پد متاتارسال تمامی این فشار ها را از پا بر  می­دارد. علاوه بر آن مانع از ایجاد میخچه پا نیزمی شود.