پد خار پاشنه زنانه
  پد خار پاشنه زنانه 106003007
  ۱۰۶۰۰۳۰۰۷
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  پد خار پاشنه مردانه
  پد خار پاشنه مردانه 106003504
  ۱۰۶۰۰۳۵۰۴
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  اصلاح کننده انگشت شست (هالوکس والگوس)
  اصلاح کننده انگشت شست -هالوکس والگوس- 106003400
  ۱۰۶۰۰۳۴۰۰
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  پد افزایش قد
  پد افزایش قد 106003395
  ۱۰۶۰۰۳۳۹۵
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  زیر نشیمن طبی همراه
  زیر نشیمن طبی همراه 101007001
  ۱۰۱۰۰۷۰۰۱
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  پشتی طبی پروانه ای
  پشتی طبی پروانه ای 101007004
  ۱۰۱۰۰۷۰۰۴
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  زیرنشیمن طبی ارگوفوم
  زیرنشیمن طبی ارگوفوم 101007003
  ۱۰۱۰۰۷۰۰۳
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  فاصله دهنده انگشت شست پا با پد پارچه ای
  فاصله دهنده انگشت شست پا با پد پارچه ای 101007008
  ۱۰۱۰۰۷۰۰۸
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  محافظ انگشت چکشی تک حلقه ای
  محافظ انگشت چکشی تک حلقه ای 101007007
  ۱۰۱۰۰۷۰۰۷
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  محافظ ژله ای پشت پا
  محافظ ژله ای پشت پا 101007006
  ۱۰۱۰۰۷۰۰۶
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  هالوکس دو حلقه
  هالوکس دو حلقه 101007014
  ۱۰۱۰۰۷۰۱۴
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  محافظ انگشت چکشی دو حلقه
  محافظ انگشت چکشی دو حلقه 101007015
  ۱۰۱۰۰۷۰۱۵
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  پد متاتارسال
  پد متاتارسال 101007
  ۱۰۱۰۰۷
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  خارپاشنه کشی
  خارپاشنه کشی 101007021
  ۱۰۱۰۰۷۰۲۱
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  پد پاشنه
  پد پاشنه 106003376
  ۱۰۶۰۰۳۳۷۶
  محافظ انگشت چکشی سه حلقه ای
  محافظ انگشت چکشی سه حلقه ای 101007009
  ۱۰۱۰۰۷۰۰۹
  فاصله دهنده انگشت شست پا با پد متاتارسال
  فاصله دهنده انگشت شست پا با پد متاتارسال 101007010
  ۱۰۱۰۰۷۰۱۰
  محافظ انگشت
  محافظ انگشت 101007012
  ۱۰۱۰۰۷۰۱۲
   اکسسوری تجهیزات پزشکی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Papiya