کفی طبی کودکان با رویه چرم مصنوعی
۱۰۶۰۰۲۱۷۹

کودک تا قبل از سن 5 سالگی دارای قوس پا نمی باشد و پس از آن به مرور زمان این قوس به وجود می آید . مراقبت و حمایت از قوس کف پا ، عضلات و ماهیچه های کف پا در سنین کودکی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. استفاده از کفی های استاندارد و مناسب در این سن سبب جلوگیری و پیشگیری از آسیب های جدی تر در سنین بالا از قبیل صافی کف پا ، خارپاشنه ، پا چنگالی ، هالوکس والگوس و پینه و میخچه و ... می شود.
کفی طبی پاپیا طب با در نظر گرفتن قوس های متناسب پای کودکان مانع از آسیب رسیدن به کف پای کودکان می شود. علاوه بر این استفاده از کفی طبی برای کودکانی که ساختار کف پای آنها مناسب نیست بسیار مطلوب می باشد.


کفی طبی کودکان
از ضخامت نرمالی برخوردار است. این مدل کفی دارای پد برجسته در قسمت پاشنه برای جذب ضربه های وارده به پاشنه می باشد. علاوه بر پد آنتی شوک در قسمت پاشنه این مدل کفی داری دو پد برجسته در قسمت پنچه برای ماساژ نقاط حساس پا می باشد.
  فرورفتگی های موجود در سطح کفی حالت ملایم  ماساژ در کف پا را فراهم می کند. این نوع کفی طبی قوس پا را در کودکان پشتیبانی می کند. این مدل کفی برای کفش های اسپرت بهترین گزینه می باشد.